Merkurring 102, 22143 Hamburg

0 40 / 6 75 72-5

0 40 / 6 75 72-6 99

Områder

Nybyggeri

Vi er professionelle inden for objekt- og industribyggeri og har mere end 70 års erfaring i, at udføre avacerede og prestigefyldte projekter.

På grund af vores høje kompetenceniveau ved udførelse af rå- og tilbygninger og et omfattende know-how vedrørende alt, hvad der har med betonbyggeri at gøre, er vi en pålidelig partner, når det drejer sig om: 

  • Administrationsbygninger
  • Industribygninger og -anlæg 
  • Indkøbscentre 
  • Businessparker / Håndværkscentre 
  • Parkeringshuse 
  • Skoler 
  • Pensionistboliger 
  • Boligkomplekser 
  • Biogasanlæg 

Sanering

Sanering af bestående byggerier kræver varsom omgang med byggemassen. Vores omfattende faglige kendskab til tidligere anvendte byggematerialer og deres kombination med nutidige byggematerialer, til moderne saneringsmetoder, f.eks. optisk fornyelse af facader og til fredningsbestemmelserne gør os til en eftertragtet partner ved meget krævende saneringsopgaver. 

Men også opgaver på industribygninger – modernisering eller funkionsændringer af produktionshaller og fabriksanlæg – løser vi med stor faglig ekspertise. 

Totalentreprise

Stadig flere bygherrer sætter pris på vores pålidelig- hed og kvalitet ikke kun ved rå- og tilbygninger, men også ved nøglefærdinge projekter.

Ved at gøre brug af højt kvalificerede planlæggere og specialister inden for alle fag har vi opbygget et netværk, der sikrer, at vores høje kvalitetskrav opret- holdes i hele byggefasen.

Således kann også I bygge på HPs kvalitet til sidste detalje.